top of page

Partnera birajte po istom ili sličnom sustavu vrijednosti.

USLUGE

Usluge koje nudimo proizašle su iz osobnih i profesionalnih potreba s kojima se u današnje vrijeme svi susrećemo, a temeljene u potrebi diversifikacije radnih mjesta, uključivog i pametnog rasta te održivog lokalnog i regionalnog razvoja.   

 

Obzirom na dosadašnji razvoj profesionalne karijere naši današnji, ali i budući interesi su:​

 

  • očuvanje kulturne i prirodne baštine te kulturnog identiteta,

  • revitalizacija, popularizacija i ekonomsko vrednovanje baštine,

  • osiguravanje uvjeta održivog lokalnog i regionalnog razvoja 

  • poticanje kulturnih, umjetničkih i srodnih djelatnosti – kulturnog turizma, zaštite kulturne baštine, infrastrukturne i digitalne interpretacije i obnove te kreativnih industrija,

  • jačanje kapaciteta kulturnih institucija i organizacija civilnog društva, ali i drugih sektora za pripremu projekata i razvoj međusektorske suradnje.

Iz navedenog proizlaze i usluge:

Izrada strategija kulturnog razvoja gradova

Izrada akcijskih planova obnove kulturnih krajolika

Razvoj kulturnih, i drugih, ruta

Izrada operativnih planova održivog razvoja

Produkcija kulturno turističkih događaja

Edukacija i podučavanje u kulturi i umjetnosti

Očuvanje, revitalizacija i promocija kulturne i prirodne baštine

Savjetovanje u području upravljanja kulturno muzejskim institucijama, razvoja edukativnih programa i turističke ponude

Usluge produkcije događaja u kulturi

Održavanje javnih predavanja i seminara

Izrada poslovnih planova za realizaciju novih kulturno turističkih proizvoda

bottom of page