top of page

Učite od ljudi s iskustvom i zapamtite da od svakoga možete nešto naučiti.

PROJEKTI

Stekli smo iskustvo radom na brojnim projektima, provođenjem istraživanja i izlaganjem analiziranih podataka, kroz rad s brojnim sudionicima na održanim predavanjima i edukacijama. 

      PROJEKTI

 2017. Izrada Strategije kulturnog razvitka grada Siska 2018.-2023.
Određivanje turističkog potencijala kulturnog razvitka grada Siska; analiza kulturnih fenomena u civilnom društvu; analiza stanja kulturnih 

ustanova; definiranje potencijala institucionalnih i civilnih kultura sadržaja grada Siska. 

2016./2017. Izrada Operativnog plana unapređenja razvoja turizma Virovitičko podravske županije
Organizacija i provedba strateških radionica i izrada strateškog okvira operativnog plana;istraživanje i analiza relevantne dokumentacije, 

stručnih podloga, planova, strategija, pisanje analize.

2016. Europska prijestolnica kulture 2020, finalist grad Pula, 

podrška i savjetovanje, provedba radionica, društvena medijacija.

2016. Europska prijestolnica kulture 2020, finalist grad Osijek, 

podrška i savjetovanje

 

2016./2017.  Produkcija kulturno turističkog proizvoda kazališna predstava "Veličanstveni most"
Koordinacija provedbe projekta, produkcija i odnosi s javnošću.

2014./2015./2016./2017. Produkcija kulturno turističkog proizvoda kazališna predstava "Zaboravljena Tvrđa"
Koordinacija provedbe projekta,  produkcija i odnosi s javnošću.

Strategija i akcijski plan obnove osječke Tvrđe

suradnja na projektu, naručitelj Agencija za obnovu osječke Tvrđe, izvođač Karzen i Karzen.

     IZLAGANJA/ISTRAŽIVANJA

2018.  7. Međunarodni znanstveni simpozij - Gospodarstvo istočne Hrvatske "Izazovi i potencijali razvoja eko turizma u istočnoj

Hrvatskoj", izlaganje Dražen Ćućić, Jesenka Ricl, Mladen Pancić

2018. International Menagemenet Research, "The Island of Rab - tourism positioning and destination branding", izlaganje Dominik Paparić,

Jesenka Ricl, Dražen Ćućić

2017. 6. Međunarodni znanstveni simpozij - Gospodarstvo istočne Hrvatske "Analiza podataka sustava 

eVisitor u svrhu unapređenja kulturnog turizma OBŽ a", izlaganje rezultata anketnog istraživanja, Jesenka Ricl, 

Dražen Ćućić, Dominik Paparić

2016. 5. Međunarodni znanstveni simpozij - Gospodarstvo istočne Hrvatske "Kulturni turizam Slavonije i 

Baranje 365", izlaganje rezultata anketnog istraživanja, Jesenka Ricl, Dražen Ćućić, Mirta Bijuković Maršić

2015. "Transmodern travelling routes - innovation in promotion, linking and protecting traditional cultural 

heritage, dynamic culture  and natural landscape", CTTH 2015.

2014. „Kulturni turizam- kako kreirati inovativni turistički proizvod baziran na kulturnoj baštini“, naručitelj 

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, PIADER „Selektivni oblici turizma“ 2014.

2013. „Kulturni identitet vs. Globalizacija – transmoderni kulturni turizam“, Kultura, društvo, identitet – Europski realiteti“ 2013.

     ODRŽANA EDUKACIJA/PREDAVANJA

     2015. 

Proizvod kulturnog turizma - primjeri dobre prakse, trendovi, zahtjevi suvremenog tržišta, a za potrebe otvorenja

Etnološkog centra baranjske baštine. naručitelj Udruga za kreativni razvoj Slap, Osijek, Edukacija za etno udruge i turističke djelatnike

Koreografiranje i organizacijski aspekti uprizorenja, a za potrebe otvorenja Etnološkog centra baranjske baštine.

Naručitelj Udruga za kreativni razvoj Slap, Osijek Edukacija za etno udruge i turističke djelatnike, na temu

„Product development“, naručitelj Hrvatska gospodarska komora, projekt „Cultural Routes in the Middle and Lower

Danube Region II – Roman Emperors Route and Danube Wine Route going to Market“ 2015. 

„Edukativni turizam, Inovacije u kulturnom turizmu, Vizualni identitet, Brandiranje, IT alati“, naručitelj Regionalna

razvojna agencija Slavonije i Baranje, projekt „Along Millers Route in Cross-Boardered Area“ 2015.

„Društvene inovacije i art rezidencije“, naručitelj Grad Pula, projekt EPK Pula 2020, 2015.

„Razvoj kreativnih klastera“, naručitelj Grad Pula, projekt EPK Pula 2020, 2015.

„Kreativna radionica – od ideje do projekta“ naručitelj Grad Pula, projekt EPK Pula 2020, 2015.

„Skrivene inovacije u kulturi i umjetnosti“, naručitelj Grad Pula, projekt EPK 2020, 2015. 

„Mapiranje kulturno kreativnog sektora grada Pule“, naručitelj EDIC Pula, 2015.

     2014.

„Promotion of globally interactive cultural heritage and identity“, YOCOCU, 2014.

„Media litteracy, innovative use of ITCs, Social Media and participatory technologies, intelectual property, and privacy rights

and responsibilities.“, YU CULT, 2014.
 

bottom of page