KROZ INTEGRALNI I HOLISTIČKI PRISTUP

Izrada strategija kulturnog razvoja gradova

Izrada akcijskih planova obnove kulturnih krajolika

Razvoj kulturnih ruta

Izrada operativnih planova održivog razvoja

Produkcija kulturno turističkih događaja

Edukacija i podučavanje u kulturi i umjetnosti

Očuvanje, revitalizacija i promocija kulturne i prirodne baštine

Savjetovanje u području upravljanja kulturno muzejskim institucijama, razvoja edukativnih programa i turističke ponude

USLUGE

Usluge koje nudimo proizašle su iz osobnih i profesionalnih potreba s kojima se u današnje vrijeme svi susrećemo, a temeljene u potrebi diversifikacije radnih mjesta, uključivog i pametnog rasta te održivog lokalnog i regionalnog razvoja. 

Stekli smo iskustvo radom na brojnim projektima, provođenjem istraživanja i izlaganjem analiziranih podataka, kroz rad s brojnim sudionicima na održanim predavanjima i edukacijama. 

KLIJENTI

Bez naših klijenata ne bismo mogli raditi ono što volimo, a to je kreiranje realnih rješenja i stvaranje integriranih proizvoda kroz holistički pristup. Iz tog razloga vam se zahvaljujemo na suradnji. 

PROJEKTI

O OBRTU

Vlasnica obrta, Jesenka Ricl, je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u zvanju magistre umjetnosti i Ekonomskom fakultetu u Osijeku u zvanju specijalista ekonomije. Dugi niz godina radila je kao nezavisni profesionalac u zvanju restauratora konzervatora arheološke keramike, da bi u 2012. godini osnovala Hrvatsko društvo kulturnog turizma, sa sjedištem u Osijeku.

Od tada njeno je područje djelovanja kultura i kreativne industrije, razvoj kulturno turističkih proizvoda te suradnja s partnerima u izradi strateških dokumenata koji se tiču lokalnog i regionalnog razvoja s posebnim naglaskom na održivom razvoju zajednice kroz integrirani i holistički pristup u tome procesu.

Početkom 2018. godine usluge nudi kroz RICL Obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje.

KONTAKT

Obrt za savjetovanje i usluge Ricl

Kralja P. Svačića 62, 31000 Osijek, Hrvatska, EU

mob. +385 99 654 5333

e-mail. obrt.ricl@gmail.com

  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle